Gwarancja

Wszystkie produkty WOODENGARDEN są oferowane fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Domki drewniane są wykonane z drewna wysokiej jakości i dostarczony w naturalnej (nieimpregnowanej) formie, bądź za dodatkowa opłatą koloryzowane zgodnie z zamówieniem Klienta. Towary są produkowane z zachowaniem wysokich norm jakościowych. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.
Roszczenia z tytułu gwarancji są ograniczone do wymiany wadliwych materiałów. Wadliwe części budowlane, które zostały już zamontowane lub pomalowane we własnym zakresie nie podlegają już wymianie.
W przypadku reklamacji proszę pamiętać o zachowaniu następujących procedur: należy do nas wysłać skan lub oryginał świadectwa kontroli z numerem seryjnym, który posiada każdy produkt, dowód sprzedaży, zdjęcia wraz z opisem uszkodzeń bądź reklamowanego produktu.
Przy odbiorze bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kierowcy z firmy spedycyjnej. W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kierowcy z firmy spedycyjnej protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami.
Uwaga: Pamiętaj by przechowywać dokumentację dołączona do pakietu towaru!

Ważne: Klient musi zapewnić wszystkie pozwolenia na budowę (jeżeli takie będą niezbędne), projekty niezbędnych prac.

Gwarancja na drewniane otwarte elementy budynku wynosi 5 lat, a na ukryte elementy konstrukcyjne z drewna udzielamy gwarancji na okres 10 lat.
Gwarancja na malowane drewniane okna i drzwi wynosi 2 lata.
W standardzie w zestawie wszystkie drewniane elementy są w naturalnej (nieimpregnowanej) formie.

Gwarancja nie obejmuje:

 • cech wynikających z właściwości drewna jako materiału naturalnego (sęki, przebarwienia, mikropęknięcia – w zależności od warunków atmosferycznych drewno może popękać albo wyschnąć do wartości ok. 10%):
 • wypadnięcie sęka – drewniane elementy zawierające sęki mogą wypaść nie stwarzając przy tym zagrożenia dla stabilności domku;
 • różnic w odcieniu drewna spowodowanych różnicami struktury drewna, które nie wpływają na trwałość drewna;
 • drewnianych elementów zawierających małe (do 7 cm) pęknięcia/ szpary (spowodowane wyschnięciem), które nie przechodzą na wylot i nie wpływają na strukturę domku;
 • lekko skręconych (odkształconych) drewnianych elementów, które mogą jednak zostać zamontowane;
 • desek dachowych i podłogowych, które mogą mieć na swojej powierzchni niewielkie niestrugane obszary, różnice w kolorze i drobne ubytki;
 • reklamacji wynikających z niewłaściwego montażu domku lub domku zdeformowanego przez osiadanie wskutek niewłaściwie przygotowanego podłoża (przygotowania podstawy / wykonania fundamentu).
 • reklamacji wynikających z wprowadzenia zmian w produkcie (projektu) z własnej inicjatywy, takich jak zmiana kształtu elementów drewnianych i drzwi/okien z powodu niewłaściwej obróbki drewna; mocowania listew scalających zbyt sztywno, ościeżnic przykręconych do balików ściennych, itp.
 • reklamacji dotyczących papy dachowej, jeśli w ciągu 90 dni od montażu nie została ona pokryta gontem bitumicznym lub blachodachówką
 • Wpływu klęski żywiołowej, takiej jak błyskawica, huragany i tornada, powodzie itp.

Uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego montażu i utrzymania, nie będą objęte gwarancją:

  Nieprawidłowe przygotowanie podbudowy fundamentu (poziomowanie, stabilność)
  Niewystarczająca powłoka farby lub bejcy niedostatecznie zabezpieczająca przed działaniem wilgoci/słońca/deszczu
  Rozerwane, przecięte lub przegrzane pokrycie dachowe (papa/gont)
  Uderzony, upuszczony, wciśnięty albo w inny sposób uszkodzony dowolny element konstrukcji

W celu złożenia reklamacji i gwarancji prosimy o wysłanie formularza, na adres mailowy: biuro@woodengarden.pl razem z paragonem (potwierdzeniem sprzedaży) . Tylko i wyłącznie komplet dokumentów uprawnia do rozpatrzenia reklamacji i skorzystania z gwarancji. Reklamacja zostanie przyjęta i rozpatrzona w okresie do 14 dni.
Wadliwe lub uszkodzone części zestawu konstrukcji, które będą̨ przyjęte przez producenta, zostaną̨ naprawione lub wymienione w czasie 30 dni licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
WAŻNE:Zawartość́ opakowania (zestawu do samodzielnego montażu) należy sprawdzić́ jak najszybciej, ale nie później niż̇ 14 dni po jego otrzymaniu.

Wadliwe części budowlane które zostały już zamontowane lub pomalowane nie podlegają już wymianie.